N.V.W. Regelgeving

Hollandspoorveiligheid werkt c.f. het Normenkader Veilig Werken (NVW) , Voorschrift Veilig Werken (VVW). Dit zijn voorschriften uitgevaardigd door ProRail en stichting Rail Alert welke de bewaking over de actualiteit van deze voorschriften op zich heeft genomen en van toepassing zijnde overige voorschriften zoals bijvoorbeeld brancherichtlijnen.

In deze voorschriften zijn tal van raamwerken en regelingen opgenomen die het veilig werken aan- en langs het spoor moeten waarborgen.

Omdat Hollandspoorveiligheid het veilig werken aan de railinfra hoog in het vaandel heeft staan hanteert zij deze voorschriften nauwgezet, immers veilig werken is een zaak van ons allemaal.

Om een inzicht te krijgen in deze voorschriften kunt u volgende link gebruiken waarmee u bij betreffende regelgeving uitkomt:

http://www.railalert.nl/regelgeving

Op deze pagina vindt u ook de diverse Branche Richtlijnen welke door Hollandspoorveiligheid worden gehanteerd bij de uitoefening van haar taken.

Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar op:

06 522 522 72

Hollandspoorveiligheid.nl/contact.php

Zit u met uw veiligheidstaken in de knoop?

 


Neem vrijblijvend
contact op