Veiligheidstaken

Hollandspoorveiligheid heeft een aantal functionarissen in dienst welke een scala aan activiteiten verrichten, hieronder een opsomming van de functies welke door Hollandspoorveiligheid in eigen beheer kunnen worden ingezet:

Veiligheid en Gezondheidscoördinator Ontwerpfase (VGCO)

Deze functionaris ontwerpt V&G plannen voor werkzaamheden welke aan het spoor moeten worden verricht, hij kijkt hierbij niet alleen naar de algemene veiligheid- gezondheid- en Arbo regels maar ook naar de spoorspecifieke maatregelen voor het zo veilig mogelijk werken aan het spoor

Veiligheid en Gezondheidscoördinator Uitvoeringsfase (VGCU)

Nadat het V&G-O plan is opgesteld zal de VGCU in samenspraak met de VGCO een gedetailleerd plan opstellen om de werkzaamheden aan het spoor op gebied van veiligheid- gezondheid en Arbo alsmede spoorspecifieke aspecten nauwgezet te beschrijven en de veiligheid tot in detail geschikt te maken voor de uitvoering

Werkvoorbereider Ontwerpfase (WBO)

Deze functionaris, die zowel ter ondersteuning van VGCO als VGCU kan fungeren, is gespecialiseerd op het ontwerpen van een veilige werkplek, m.n. het aanvragen van buitendienststellingen

Werkvoorbereider Uitvoeringsfase (WBU)

De functionaris belast met het ten uitvoer brengen van de veilige werkplek en de instructies aan het personeel dat langs het spoor aan het werk gaat

Werkvoorbereider Voorbereidende fase (WBV)

Deze functionaris stelt werkinstructies op ten aanzien van het veilig werken aan het spoor, hij/zij verzorgt eveneens de z.g. meeliftacties

Leider Werkplek Beveiliging (LWB)

Draagt ter plaatse de verantwoording over het veilig uitvoeren van het spoorspecifieke gedeelte van de werkzaamheden, hij neemt daartoe de in de voorschriften opgedragen maatregelen teneinde het spoor veilig buitendienst te nemen en ook weer in dienst te stellen. Hij verzorgt tevens de veiligheidsinstructie voor de onder hem ressorterende veiligheidsfunctionarissen en de tewerk gestelde ploeg(en)

Leider Lokale Veiligheid (LLV)

In sommige gevallen is de buitendienststelling van een dusdanige omvang dat de LWB niet alles kan regelen, hij kan een aantal taken delegeren aan de onder hem gestelde LLV, deze verzorgt een deel van de taken die aan hem gedelegeerd zijn door de LWB

Begeleider BuitenDienstgesteld spoor (BBD)

Bij inzet van railgebonden voertuigen wordt deze functionaris ingezet, hij draagt er zorg voor dat, in samenwerking met de LWB, het railvoertuig zich veilig beweegt over en in de werklocatie. Voor zijn werkzaamheden werkt hij nauw samen met de machinist van het voertuig die van hem ook instructie ontvangt.

Grenswachter/Veiligheidsman(GRW/VHM)

Vaak worden beide functionarissen in één adem genoemd, er is echter een verschil in het functioneren van deze personen. Bij inzet van de Grenswachter is er meestal sprake van een zichtafstand in relatie tot de baanvaksnelheid van < 30 seconden, hierbij draagt de GRW er zorg voor dat de werkploeg niet in het risicogebied komt, hij let dus op het personeel en niet of er treinverkeer is. Hij verricht zijn werkzaamheden al dan niet met behulp van een afbakening. (in buitendienststellingen kan de LWB/LLV deze taak, afhankelijk van de omstandigheden, ook op zich nemen). De Veiligheidsman opereert alleen bij daglicht en indien het zicht in relatie tot de baanvaksnelheid > 30 seconden, hij let hierbij met name op het treinverkeer en waarschuwt de werkploeg hiervoor.

Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar op:

06 522 522 72

Hollandspoorveiligheid.nl/contact.php

Zit u met uw veiligheidstaken in de knoop?

 


Neem vrijblijvend
contact op